Shaman Drum NINETEENTH ANNUAL
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON INFORMATION SYSTEMS
HELSINKI, FINLAND December 13-16, 1998

eng_flag.gif (960 bytes) In English


N Ä Y T T E I L L E A S E T T A J A N   O H J E E T

NÄYTTELYALUEEN SIJAINTI

Näyttelyalue sijaitsee Marina Congress Centerin ensimmäisesä kerroksessa ilmoittautumisalueen läheisyydessä. Get-together vastaanotto 13.12 ja konferenssin taukokahvitukset ovat näyttelyalueen läheisyydessä. Osoite on

Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, FIN-00160 HELSINKI

NÄYTTELYPAIKAN HINTA

Näyttelypaikan hinta on 8250 mk sis.alv 22 %. Näyttelypaikan koko on 4m2 (2 x 2 metriä).

NÄYTTELYPAIKAN HINTAAN SISÄLTYY

Seuraavat peruselementit valmiiksi asennettuna:

· seinäelementit (helmenharmaat, koko 100 x 220 cm per elementti), elementit ovat kovapintaisia ja alumiiniprofiilissa, kiinnitys tapahtuu parhaiten kiinnityskoukuilla

· otsalauta

· yrityksen nimi otsalaudassa (teksti musta helvetica medium)

· virtakisko

· 2 kohdevalaisinta, 100 W

· 3-osainen sähköpistoke

Lisäksi näyttelypaikan hintaan sisältyy:

· päivittäinen näyttelypaikan siivous

· linkki ICIS98 www-sivuilta yrityksenne www-sivuille

· kaksi konferenssiosallistumista sisältäen ohjelman mukaiset ateriat, konferenssimateriaalin sekä osallistumisen sessioihin 

NÄYTTELYPAIKAN VARAUS

Varaus tapahtuu oheisella näyttelypaikan varauslomakkeella, joka tulee palauttaa 1.9.1998 mennessä ICIS98-konferenssitoimistoon osoitteella:

TSG-Congress Oy
Pasi Rautula
Kaisaniemenkatu 3 B 12
00100 Helsinki, Finland
Puh 09-628 044
Fax 09 667 675
Sähköposti: pasi.rautula@tsgcongress.fi

Näyttelypaikat varataan palautettujen varauslomakkeiden aikajärjestyksessä. TSG-Congress Oy vahvistaa ja laskuttaa näyttelypaikan varauslomakkeen saavuttua. Näyttelypaikan koko hinta tulee maksaa ennen konferenssia laskun eräpäivään mennessä jotta näyttelypaikan varaus on voimassa. Näyttelyn järjestäjät pidättävät oikeuden näyttelypaikan sijoituksen muuttamiseen mikäli kaikkia näyttelypaikkoja ei myydä tai jos konferenssipaikan tilajärjestelyt niin vaativat. Muutoksista ilmoitetaan näytteilleasettajille.

NÄYTTELYN AUKIOLOAJAT

Näyttely on avoinna konferenssin ohjelman mukaisesti seuraavasti:

Sunnuntai

13.12.

15:00 – 21:00

Maanantai

14.12

08:00 – 18:00

Tiistai

15.12

08:00 – 18:00

Keskiviikko

16.12

08:00 – 13:00

SOMISTAMINEN JA PURKAMINEN

Näyttelypaikat ovat somistusvalmiita sunnuntaina 13.12 alkaen klo 12:00. Näyttelypaikkojen tulee olla somistettuna konferenssin rekisteröintiin mennessä joka alkaa 13.12. klo 15:00. Get-together vastaanotto alkaa klo 19:00. Näytteilleasettajien tulee purkaa somistuksensa keskiviikkona 16.12 alkaen klo 13:00. Purkuaika päättyy klo 15:00. Näytteilleasettaja on itse vastuussa oman osastonsa somistuksesta ja somistuksen purkamisesta. Näytteilleasettaja vastaa myös itse omien tavaroidensa rahdista ja varastoinnista. Pääsääntöisesti Marina Congress Centerissä ei ole varastointitiloja näyttely- ja muille tavaralähetyksille.

NÄYTTELYN JÄRJESTÄJÄ

Nayttelyn vuokrakalusteet toimittaa WS-Expogroup Oy. Näyttelyn koordinoinnista vastaa konferenssitoimisto, TSG-Congress Oy. Näyttelypaikkojen sekä vuokrakalusteiden varaukset tehdään TSG-Congress Oy:n kautta. Yhteyshenkilönä toimii Pasi Rautula.

VUOKRATUN NÄYTTELYTILAN KÄYTTÖ

Jokaisen näytteilleasettajan tulee käyttää vain varattua tilaansa oman materiaalinsa jakeluun. Pyydämme huomioimaan myös seuraavat seikat:

 · Näytteilleasettaja vastaa oman osastonsa somistamisesta ja somistuksen purkamisesta

· Yli 400 kg:n painoisen näyttelyesineen sijoituksesta sekä 250 cm:n korkeuden ylittävistä rakenne- ja somistusratkaisuista tulee saada hyväksyntä Marina Congress Centeriltä ennen näyttelyä

· Marina Congress Centerin seiniin, kattoon ja pilareihin ei saa kiinnittää mitään näyttely- ja mainosesineitä. Näytteilleasettaja on vastuussa rakennukselle, näyttelyalueelle, vuokratuille näyttelyrakenteille sekä vuokratuille näyttelykalusteille aiheuttamistaan vahingoista.

· Korotettujen lattioiden, näyttely- ja katosrakennelmien sekä mattoteippien käytöstä on neuvoteltava erikseen näyttelyn järjestäjän kanssa.

· Rakentamisen vaatiessa sahausta, höyläystä tai hiontaa on ajankohdasta ja paikasta neuvoteltava näyttelyn järjestäjän kanssa

· Maalaaminen näyttelypaikalla on kielletty.

VARTIOINTI

Marina Congress Center vastaa palovartioinnista ja yleisestä järjestyksestä. Marina Congress Center, konferenssin järjestäjät sekä näyttelyn järjestäjä eivät ole vastuussa näytteilleasettajien tavaroiden, rakenteiden tms. mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta. Marina Congress Center on varattu kokonaan ICIS98-konferenssin käyttöön. Näyttelyalue on lukittu konferenssin ulkopuolisina aikoina.

VAKUUTUS

Näytteilleasettajan on itse huolehdittava tarpeelliksi katsomistaan vakuutuksista.

SÄHKÖVIRTA

Jakelujännite Marina Congress Centerissä on 220/380 V, 50 Hz. Marina Congress Center, konferenssin järjestäjät sekä näyttelyn järjestäjä eivät ole ole vastuussa mahdollisista sähkökatkoksen aiheuttamista vahingoista. Näytteilleasettaja vastaa haltijana osastolle tuomistaan sähkölaitteista.

PALO- JA MUU TURVALLISUUS

Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia lakeja ja asetuksia. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn ja käyttöön on saatava paloviranomaisten lupa ennakkoon. Näytteilleasettajan on kiinnitettävä huomita mm. seuraaviin turvallisuusnäkökohtiin:

· Poistumistiet

· Paloturvalliset rakennusmateriaalit: matot, kankaat

· Palavat nesteet ja kaasut, joita rakennuksessa ei pääasiallisesti saa säilyttää eikä käyttää

· Savu- ja lämpöilmaisimien ja sprinklersumuttimien sijainti

VIRANOMAIS- JA MUUT LUVAT

· Näytteilleasettaja on velvollinen hankkimaan kustannuksellaan tarvittavat viranomaisluvat

· Näytteilleasettaja vastaa osastollaan esittämänsä musiikin osalta tekijänoikeuslain edellyttämistä maksuista

· Näytteilleasettaja vastaa ettei hänen toimintansa tai esittämänsä musiikki häiritse konferenssin ohjelmaa tai muita näytteilleasettajia

· Suoramyynti osastoilla on sallittua vain siitä erikseen sovittaessa

RAVINTOLATARJOILUT

Marina Congress Centerillä on yksinoikeus ravintolatoimintaan. Näytteilleasettajalla ei ole oikeutta tarjoilla osastollaan itse tuomiaan tuotteita lukuun ottamatta näytteilleasettajan omia pikkumakeisia tai niihin verrattavia tuotteita.

PERUUTUSEHDOT

Peuutus on aina tehtävä kirjallisesti ja osoitettava TSG-Congress Oy:lle. Mikäli näyttelypaikan peruutus on tehty ennen 2.11.1998, veloitetaan kuluina 1000 mk + alv 22 %. Mikäli näyttelypaikka peruutetaan 2.11.1998 – 16.11.1998 välisenä aikana, veloitetaan kuluina 50 % näyttelypaikan hinnasta. Jälkeen 16.11.1998 tehdyistä näyttelypaikan peruutuksista veloitetaan koko näyttelypaikan hinta. Peruuttamatta jättäneet maksavat koko näyttelypaikan hinnan.

NÄYTTEILLEASETTAJAN ILMOITTAUTUMINEN JA MAJOITUS

Näytteilleasettajan edustajien nimet tulee ilmoittaa näyttelypaikan varauslomakkeella. Konferenssin ohjelma ja ilmoittautumislomake toimitetaan näytteilleasettajalle. Näytteilleasettajan edustajat voivat varata majoituksensa konferenssin ilmoittautumislomakkeella ja palauttamalla lomakkeen konferenssitoimistolle TSG-Congress Oy:lle. Näyttelypaikan hintaan kuuluu kaksi konferenssiosallistumista. Lisäedustajat maksavat 1650 mk:n osallistumismaksun per henkilö. Osallistumismaksu sisältää ohjelman mukaiset ateriat, konferenssimateriaalin sekä osallistumisen sessioihin. Näytteilleasettajan edustajat saavat konferenssipaikalla ilmoittautuessaan osallistumiseen kuuluvan materiaalin sekä nimikortin.

NÄYTTELYN VUOKRAKALUSTEET

Näytteilleasettaja voi vapaasti tuoda näyttelypaikalleen omat somistusvarustuksensa. Kalusteita on mahdollista vuokrata myös konferenssitoimiston TSG-Congress Oy:n kautta. Lisäkalusteluettelo toimitetaan näytteilleasettajalle näyttelypaikan vahvistuksen mukana.

ICIS98 WWW-SIVUT

Kotisivujen osoite: http://www.icis98.jyu.fi

ICIS98-kotisivuilta on mahdollista tehdä linkki näytteilleasettajan kotisivuille. Pyydämme ilmoittamaan kotisivuosoitteenne näyttelypaikan varauslomakkeella. Mikäli haluatte yrityksenne logon ICIS98-kotisivuille, pyydämme lähettämään logon .tif/.eps -muotoisina TSG-Congress Oy:lle.

LISÄTIEDOT

Lokakuun 1998 alussa toimitetaan alustava myytyjen näyttelypaikkojen pohjapiirrustus näytteilleasettajille.

Lisätietoja näyttelyjärjestelyistä antaa:

TSG-Congress Oy
Pasi Rautula
Kaisaniemenkatu 3 B 12
FIN-00100 Helsinki, Finland
Puh. 09-628 044
Fax. 09-667 675
Sähköposti: pasi.rautula@tsgcongress.fi